A început sesiunea de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) anunță deschiderea sesiunii de finanțare de proiecte pentru anul 2024.

Asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, organizațiile neguvernamentale, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat, din România și din afara frontierelor țării, pot trimite cererile de finanțare prin e-mail (scan PDF), în perioada 1 februarie – 1 martie, orele 23:59 la adresa programe@drrm.gov.ro.

Cererile de finanțare trebuie să respecte condițiile menționate în Ghidul de finanțare nerambursabilă și în Documentarul de finanțare nerambursabilă 2024, publicate pe pagina de internet a instituției drrm.gov.ro.

Pot fi finanțate din bugetul Departamentului proiecte care derulează activități ce vin în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova, desfășurate în acest an, pe domeniile: Cultură, Mass-media, Educație, Societatea civilă, Spiritualitate şi tradiție.

Cererile de finanțare vor fi aprobate în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficienței utilizării fondurilor publice, transparenței și a tratamentului egal.

Lista proiectelor selectate, respectiv a beneficiarilor finanțărilor nerambursabile, va fi publicată pe site-ul DRRM, drrm.gov.ro.

Sari la conținut